Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Průzkum na Slovensku: Nutri-Score na obalu potravin je pro lidi užitečným pomocníkem

Průzkum na Slovensku: Nutri-Score na obalu potravin je pro lidi užitečným pomocníkemDatum konání:
5.12.2022

Nedávný průzkum mezi slovenskými spotřebiteli ukázal, že většině Slováků záleží na zdravém stravování. To má následně vliv i na výběr potravin, při jejichž koupi se řídí i informacemi uvedenými na obalu.

V průzkumu pro společnost Nestlé nadpoloviční většina Slováků a Slovenek (53 %) uvedla, že v rámci svého životního stylu dbá na zdravé stravování a zohledňuje to i při výběru potravin. Jen 13% vysloveně tvrdí, že na zdravé stravování nedbá.

Zvyšující se zájem lidí o zdravé stravování proto motivuje stále více výrobců potravin, aby na obalu uváděli i informace o jejich výživové kvalitě. Ideální, ve zjednodušené a graficky srozumitelné formě, které by spotřebitel snadno porozuměl. Proč? Protože navzdory podrobným informacím o složení potravin na obalu spotřebitelé často nevědí, jak si hodnotné potraviny mají vybírat. Ať už je to jejich obrovským množstvím na pultech obchodů nebo i nedostatkem odborných znalostí, tedy neschopností správně interpretovat informace uvedené na obalu.

SVK_2022-10 nms_report_Nutriscore_2022-10.13-6.png

Nutri Score – objektivní výživové hodnocení

V současnosti je jedním z nejpoužívanějších způsobů označení výživové hodnoty potravin systém Nutri-Score. Ten hodnotí potraviny jako celek, a to na základě obsahu příznivých a nepříznivých výživových složek na organismus. Výsledný poměr následně vyjadřuje pomocí barevné škály, s označením písmen A až E. Zelené pole označené písmenem „A“ označuje výrobky s vysokou výživovou hodnotou, které můžeme konzumovat prakticky neomezeně. Naopak červené pole označené „E“ vyjadřuje, že se jedná o výrobky, které mají více složek ve vyšším pásmu, a proto bychom je měli jíst méně často.

Lidé i odborníci vnímají Nutri Score jako užitečného pomocníka

Z průzkumu vyplynulo, že označení potravin systémem Nutri-Score lidé vnímají velmi pozitivně. Až dvě třetiny spotřebitelů (67 %) uvedlo, že ho považují za užitečné. Tento názor je nejsilnější mezi nejmladší generací Z (18 – 25 let). Přibližně třetina (28 %) respondentů ho vnímá neutrálně a jen ve výjimečných případech (4 %) je vnímáno jako neužitečné.

Nutri-Score hodnotí pozitivně i odborníci. „Z mého pohledu může spotřebitele správně nasměrovat při výběru potravin s příznivou nutriční kvalitou, a tím zároveň přispět ke zdravějšímu životnímu stylu. Také může sloužit jako pomůcka při rozhodování, který výrobek v dané kategorii koupit,“ řekla Mgr. Zuzana Klinčáková, vedoucí Odboru podpory zdraví Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví Bratislava. SVK_2022-10 nms_report_Nutriscore_2022-10.13-8.png

Z průzkumu také vyplynulo, že informací v rámci systému Nutri-Score by se řídilo 57 % dotázaných. Třetina zaujala v této věci neutrální postoj a jen 10 % to odmítá. Opět se mezi těmi s negativním postojem nacházejí častěji muži v porovnání se ženami. Téměř polovina spotřebitelů (48 %) zároveň tvrdí, že označení Nutri- Score ovlivní jejich výběr a nákup potravin. 37 % lidí se v tomto směru vyjádřilo neutrálně a jen 15 % odmítá, že by toto označení ovlivnilo obsah jejich nákupního košíku.