Drobečková navigace

Úvod > Pro odborníky

Pro odborníky


Odborníci podporující Nutri-Score

Naše základní vědecké teze:

 • Výživa patří mezi základní faktory zdraví. Pokud je správná, pak udržuje dobré zdraví ve všech fázích života. Pokud se odchyluje od výživových doporučení definovaných vědeckými odborníky, stává se významným rizikovým faktorem chronických onemocnění, mezi které patří kardiovaskulární onemocnění, diabetes 2. typu, rakovina, obezita, ale i poruchy z podvýživy. Pro veřejné zdraví je zásadní rovnováha mezi zdravou stravou a fyzickou aktivitou.
 • K dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví spotřebitelů a omezení zbytných ekonomických nákladů k léčbě, je potřeba zaručit jejich právo na informace. Spotřebitelé potřebují náležité informace o výživové hodnotě potravin, které konzumují.
 • Informace na etiketě potravin, nesmí spotřebitele uvádět v omyl. Je třeba jim pomoci při výběru potravin, pokud možno směrem ke zdravějšímu výběru.
 • Zdravotní logo na přední straně obalu může spotřebitelům pomoci při výběru nutričně cennější potraviny na první pohled. V praxi se ukázalo, že informace o výživové hodnotě na zadní straně obalu jsou pro spotřebitele důležité, ale pro řadu některé spotřebitele obtížně srozumitelné.
 • Po mnoha letech vývoje byl vytvořen cenný nástrojem, tzv. Nutri-Score, který může spotřebitelům pomoci při výběru nutričně cennějších potravin. Vědecky podloženy výpočet je základem Nutri-Score. Je založen na výživových doporučeních. Reaguje na zkušenosti v oblasti zdravotní gramotnosti a doporučeními na podporu změn chování.
 • Kromě změny chování spotřebitelů, má Nutri-Score potenciál dále stimulovat změnu složení výrobků ze strany producentů potravin.
 • Mnohaleté výzkumy v několika zemích EU a prvních průzkumů v ČR ukazují, že Nutri-Score je v současné době nejlépe fungujícím systémem. Spotřebitelům má pomáhat porovnávat výživovou hodnotu potravin v řadě výrobků a rozhodovat se při nákupu zdravějších alternativ v rámci různých potravinových skupin.
 • Systém Nutri-Score pomáhá spotřebitelům vybírat nutričně cennější potraviny v rámci jedné skupiny potravin a v rámci podobných skupin potravin.
 • Systém používá pět barev/písmen (tmavě zelená až tmavě oranžová, A až E), kde A (tmavě zelená) je považována za lepší výživovou volbu a E (tmavě oranžová) za horší výživovou volbu.
 • Sumární skóre je založeno na výpočtu "pozitivních" živin a složek a "negativních" živin a vybraných složek s významem pro zdraví. Výsledkem bodového systému je sumární barevné/písmenné hodnocení, které producenti potravin uvádějí na přední straně obalu svých výrobků.
 • Řada zemí EU a evropského regionu již dobrovolně zapracovali Nutri-Score ve svých vnitrostátních právních předpisech v souladu s platnými předpisy EU. Tyto právní předpisy jsou oficiálně oznámeny Evropské komisi.